Mads Rye

Mads Lebech, født 1967, borgmester

 

2004

Olie på lærred

100 x 80 cm

Frederiksberg Kommune

Mads Lebech blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen på Fre-deriksberg

i 1989 og var borgme-ster 2001-09.

 

Han forlod politik for at blive administrerende direktør i Industriens Fond. Portrættet er udført til Rådhuset,

hvor borgmesteren også er afbildet.

 

I baggrunden hænger et portræt af en

af hans forgængere, Marius Godskesen, udført af Herman Vedel.

PORTRAITS